Wistor

Wistor is een vernieuwend platform voor (project)data in de gebouwde omgeving. Wistor biedt transparantie en geeft nieuwe inzichten in data. Belangrijke informatie om beter samen te werken en de juiste beslissingen te maken.

Voor dit vernieuwende platform haalden we alles uit de kast om hun merkverhaal te vertalen naar een krachtige bedrijfsnaam en (visuele) identiteit. Elegant en betrouwbaar, maar ook krachtig en opvallend.

Categorie: strategie, naamontwikkeling, branding
Opdrachtgever: Wistor

Wistor maakt data inzichtelijk. Hierdoor ontstaat nieuwe informatie, welke voorheen niet zichtbaar was. We bedachten de naam Wistor.

Het zichtbaar worden van informatie vertaalden we naar het logo. In de negatieve ruimte van het beeldmerk is de letter W zichtbaar.

Door het beeldmerk te herhalen, vormt het een schakel. Wistor kan gezien worden als schakelstuk dat verschillende soorten data aan elkaar verbindt.

“Met een sterk fundament ben je voor lange tijd verzekerd van een goede basis van jouw identiteit.”

Lucas Verhelst

“Wij hebben de samenwerking en sessies als erg prettig ervaren. Studio MES heeft een passende identiteit voor Wistor ontwikkeld zodat dit nieuwe bedrijf gelanceerd kan worden.”

Lucas Verhelst

Wistor